Nyheter

Vår webborganisation är uppbyggd så att kommunen har en kommunikatör med övergripande ansvar för webbplatsen. Därutöver finns redaktörer och skribenter ner i de olika verksamheterna. Tanken är att på så sätt skapa en bredare organisation, erbjuda bättre uppdateringar och undvika "flaskhals". 

Arbetsbeskrivning: Kommunikatören är systemansvarig, sköter administration av inloggningar, bevakar kvalitet på kommunwebben, initierar webbutbildningar, är skriv- och fotokunnig. Skapar pressmeddelanden och informerar medier när kommunen vill nå ut med information. Marknadsför Arvidsjaur i annonser och artiklar. Tar emot beställningar av tjänstekort. Är redaktör för Kommuninfon samt styr startsidan. Ingår i kommunens informationsgrupp i händelse av kris.

Kommunikatören tillhör Stödfunktionen och lyder direkt under kommunchefen, som är ansvarig utgivare för kommunens hemsida, kommunen Facebook samt olika publikationer så som Kommuninfo (utkommer 2ggr/år).

Kommuninfo juli 2018 (tidning i pdf)

Länkar:

Värt vetande om Arvidsjaurs kommun

Nyheter


30 november 2018

Se upp för renar!

Kommunikatör

Kent Norberg

Kommunikatör

Telefon: 0960-158 59
Mobil: 070-24 24 396
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Nyheter från Meltwater

Testjärnväg mellan Jörn och Arvidsjaur närmare ett förvekligade

2018-12-12 17:43

Trafikverket väntas besluta om att låta företaget Rail test nordic få använda den nedlagda järnvägen mellan Jörn och Arvidsjaur till...

Johannaparken blockerad av snö vintertid

2018-12-12 13:00

Insändare Den upptrampade gångstigen genom parken används normalt flitigt vintertid. Men nu är infarten blockerad och skribenten undrar vad...

Ulrika visar upp sin resa med obotlig cancer

2018-12-12 12:27

Ulrika Lidström från Arvidsjaur må ha obotlig cancer – men hon är obotlig optimist också.


Skriv ut: