Föredragningslista


 • Kommunfullmäktige 2017-11-28


Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.
Sammanträdet hålls i Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur med början kl. 13.00, och inleds med allmänhetens frågestund där allmänheten kan ställa frågor.

Handlingar:

Sammanträdeshandlingar
Ärende 15 - Mål- och resursplan, kommunstyrelsens förslag
Ärende 15 - Mål- och resursplan, centerpartiets förslag

Ärende 15 - Mål- och resursplan, centerpartiets reviderade förslag


Ärenden:
 
 

 1. Medborgarceremoni
 2. Förtjänstutdelning för medarbetare som arbetet 25 år i kommunens tjänst
 3. Sammanträdets öppnande
 4. Upprop
 5. Val av justerare samt tid och plats för justering
 6. Delgivningar
 7. Interpellationer
 8. Frågor
 9. Motioner
 10. Medborgarförslag
 11. Avsteg från regler för bygdemedel
 12. Revidering av text i mål- och resursplan 2018-2020 för socialnämnden
 13. Mål- och resursplan 2018 och framåt - Begäran om utökad budget med anledning av kända verksamhetsföränd­ringar inom social­nämndens verksamhets­område 2018
 14. Mål- och resursplan 2018 och framåt - Begäran om underskottstäckning av budget för år 2018 inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde
 15. Mål- och resursplan 2018-2020 – Hela kommunen
 16. Utdebitering av kommunalskatt år 2018
 17. Politisk organisation för Arvidsjaurs kommun mandatperioden 2019-22
 18. Motion – Översyn av föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar
 19. Motion – Kommunalt ekonomiskt stöd till studieförbund med personal och kontor i kommunen
 20. Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2018-2022
 21. Sammanträdesplan 2018 - Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt utskott
 22. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2018
 23. Val av ersättare i socialnämnden
 24. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
 25. Val av vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
 26. Val av ersättare i Mål- och demokratiberedningen
 27. Val av ersättare i kommunstyrelsen
 28. Val av ersättare i styrelsen för Arvidsjaur Kommunföretag AB

 

  

Arvidsjaur 2017-11-20

  

Peter Rydfjäll  
Kommunfullmäktiges ordförande   

Skriv ut: