Socialnämnden

 

Socialnämndens verksamhet påverkas av till stor del av lagar, kommunfullmäktiges mål och råd och anvisningar från Socialstyrelsen.

Till socialnämndens uppgifter hör bl.a att:

- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,
- informera om socialtjänsten i kommunen,
- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden,
- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det
- Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder.

E-post till socialnämnden: socialnamnden@arvidsjaur.se

 

Socialnämnden

Ledamöter     Ersättare  
          
Leif Rönnqvist (s)   Patrik Lundgren (s)
Karin Lindgren (s)   Naeimi Forsgren (s)
Johnny Bäckström (s)   Åse-Marie Sundell (s)
Ingrid Tagesdotter (v)   Maj-Lis Vidman (v)
Margoth Holmkvist (v)   Margareta Mattsson (v)
Kristina Bäckström (c)   Gulsen Senli (c)
Ann-Karin Sörmo (c)       Pia Klockljung (c)
Kristina Lundberg (c)   Bjarne Hald (c)
Annika Öberg (m)   Patrik Lundkvist (l)
         
Ordförande        
Leif Rönnqvist (s)      
         
Vice ordförande        
Annika Öberg (m)      

  

       
Utskott

Ledamöter     Ersättare  
          
 Leif Rönnqvist (s)    Karin Lindgren (s)
 Ingrid Tagesdotter (v)    Margoth Holmqvist (v)
 Annika Öberg (m)   Ann-Karin Sörmo (c)
         
Ordförande        
 Leif Rönnqvist        
         
Vice ordförande             
 Annika Öberg        

Socialnämndens ordförande har tjänstgöringstid på torsdagar.

Han träffas på kommunhuset, fråga efter honom i receptionen

 

Skriv ut: