Miljö-bygg-hälsoskyddsnämnden

 

 

 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar bl.a. för verksamhet enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och trafikfrågor. Nämnden är kommunens tillsyns- och prövningsmyndighet inom bl.a. bygg, plan, miljö, trafik och livsmedelsområdet.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden. Nämnden består av fem ledamöter och arbetsutskottet består av tre ledamöter.

E-post till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden:
mbhn@arvidsjaur.se

 

 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2019-2022

Ledamöter     Ersättare  
         
Anders Harr
(s)
  Ruchadaporn Lindmark
(s)
Kenneth Bäcklund
(v)
  Stefan Holmberg
(s)
Bernt Vikström
(s)
  Håkan Sangren
(v)
Martin Nilsson
(c)
  Samuel Wigenstam
(c)
Jonas Granberg
(c)
  Jerry M Johansson
(c)
         
         
         
Ordförande        
Anders Harr
(s)
     
         
Vice ordförande        
Kenneth Bäcklund
(v)
     

 

Utskott 2019-2022 (väljes i januari 2019)

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut: