Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande nämnd, dess "regering". Kommunstyrelsen styr och samordnar den totala kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen och nämnder beslutar själva i många ärenden.

Men för ärenden som ska beslutas av fullmäktige, ska det först beredas av den nämnd där det hör hemma . Efter nämndens beredning måste ärendet passera kommunstyrelsen, som har ansvar för att ärenden till kommunfullmäktige är fullständiga, s.k. beredningstvång (KomL).

Kommunstyrelsen i sin tur remitterar ofta ärenden till facknämnder eller förvaltningar för att ta in kompletterande uppgifter, för att styrelsen sedan ska kunna ta ställning och ge fullmäktige förslag till beslut.

Kommunstyrelsen är även kommunens räddningsnämnd. 
Arvidsjaur & Älvsbyns Sotningsdistrikt AB  handhar genom entreprenad sotnings- och brandskyddskontrollen i kommunen.

Ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

E-post till kommunstyrelsen: kommunstyrelsen[at]arvidsjaur.se 

 

Kommunstyrelsen  

Ledamöter     Ersättare  
          
Lotta Åman (s)       Johnny Bäckström (s)
Marcus Lundberg (s)   Linda Lundberg Stenvall (s)
Lena Karlsson (s)   Mats Åhman (s)
Ylva Stråhle Andersson (s)   Lina Andersson (s)
Björn Lundberg (s)   Kristina Taimi (s)
Britt-Inger Hedman (v)   Åsa Ögren (v)
Margoth Holmqvist (v)   Leif Enberg (v)
Bjarne Hald (c)   Ann-Karin Sörmo (c)
Martin Nilsson (c)   Lennart Wigenstam (c)
Leif Andersson (c)   Kristina Bäckström (c)
Pernilla Granberg (c)   Jens Eliasson (l)
            
Ordförande        
Lotta Åman (s)      
          
Vice ordförande        
Marcus Lundberg (s)      
         

   
Arbetsutskottet

Ledamöter     Ersättare  
Lotta Åman (s)    Lena Karlsson (s)
Marcus Lundberg (s)        Mats Åhman (s)
Margoth Holmqvist (v)    Britt-Inger Hedman (v)
Bjarne Hald (c)    Pernilla Granberg (c)
Leif Andersson (c)    Kristina Bäckström (c)
         
Ordförande        
Lotta Åhman (s)      
          
Vice ordförande        
Bjarne Hald (c)      

     
 

Skriv ut: