Barn- och utbildningsnämnden

 

Barn- och utbildningsnämnden har under kommunfullmäktige det övergripande ansvaret för grundskoleutbildning, barnomsorg och gymnasieutbildning i Arvidsjaurs kommun.

Verksamheten omfattar barnomsorg, familjedaghem, förskola, grundskola, skolbarnsomsorg särskola och gymnasieskola.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet regleras av ett antal styrdokument som skollag, skolformsförordningar, läroplaner och kursplaner. Dessa klargör kommunens ansvar och skyldigheter.

E-post till barn- och utbildningsnämnden: BUN@arvidsjaur.se

 Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter     Ersättare  
          
Vakant     Marcus Davidsson (s)
Kristina Taimi (s)   Bernt Vikström (s)
Mats Åhman (s)   Naeimi Forsgren (s)
Tycko Johansson (s)   Tomas Jakobsson (v)
Anna Svensson (v)   Åsa Ögren (v)
Lennart Wigenstam (c)   Imam Kaya (c)
Jerry M Johansson (c)       Samuel Wigenstam (c)
Pernilla Granberg (c)   Lisbeth Arvidsson (c)
Jens Eliasson (l)   Ann Björklund (m)
         
Ordförande        
Vakant        
         
Vice ordförande        
Kristina Taimi (s)      

  
        
Utskott

Ledamöter     Ersättare  
          
 Vakant      Mats Åhman (s)
 Kristina Taimi (s)    Anna Svensson (v)
 Pernilla Granberg (c)    Lennart Wigenstam (c)
         
Ordförande        
 Vakant        
         
Vice ordförande             
 Kristina Taimi (s)      

   

 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi nås på mail. 

Kontakt; kristinataimi.arv@gmail.com

Skriv ut: