Barn- och utbildningsnämnden

 

Barn- och utbildningsnämnden har under kommunfullmäktige det övergripande ansvaret för grundskoleutbildning, barnomsorg och gymnasieutbildning i Arvidsjaurs kommun.

Verksamheten omfattar barnomsorg, familjedaghem, förskola, grundskola, skolbarnsomsorg särskola och gymnasieskola.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet regleras av ett antal styrdokument som skollag, skolformsförordningar, läroplaner och kursplaner. Dessa klargör kommunens ansvar och skyldigheter.

E-post till barn- och utbildningsnämnden: BUN@arvidsjaur.se

 Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter     Ersättare  
          
Kristina Taimi (s)   Bernt Vikström (s)
Mats Åhman (s)   Naeimi Forsgren (s)
Tycko Johansson (s)   Patrik Åman (s)
Marcus Davidsson (s)   Tomas Jakobsson (v)
Anna Svensson (v)   Åsa Ögren (v)
Lennart Wigenstam (c)   Imam Kaya (c)
Jerry M Johansson (c)       Samuel Wigenstam (c)
Pernilla Granberg (c)   Lisbeth Arvidsson (c)
Jens Eliasson (l)   Ann Björklund (m)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)      
         
Vice ordförande        
Jens Eliasson (l)      

  
        
Utskott

Ledamöter     Ersättare  
          
 Kristina Taimi (s)    Mats Åhman (s)
 Pernilla Granberg (c)    Anna Svensson (v)
 Jens Eliasson (l)    Lennart Wigenstam (c)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)       
         
Vice ordförande             
Jens Eliasson (l)      

   

 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi nås på mail. 

Kontakt; kristinataimi.arv@gmail.com

Skriv ut: