Kungörelser

 

Såväl plan- som bygglovärenden kungörs i olika skeden för att de som berörs av besluten ska få reda på dem och ges möjlighet att framföra synpunkter eller överklaga.

Alla ärenden som kungörs anslås på kommunens anslagstavla och annonseras i dagspressen.

Arvidsjaurs officiella anslagstavla för plan- och bygglovärenden finns vid receptionen i kommunhuset på Storgatan 13.

Kungörelserna annonseras i Piteå Tidningen och Norran.

 

 

 


Kungörelse
 - kallas i allmänt språkbruk ett offentligt meddelande av påbud, föreskrifter eller underrättelser, som ska lända till efterrättelse som rättsligt bindande, eller är av den vikt, att deras allmänna spridande anses önskvärt.

Offentliga svenska kungörelser utgick förr från kungen.
Källa: Wikipedia.

Skriv ut: