Stödfunktionen

Stödfunktionen är centralt kontor för service till kommunens övriga förvaltningar. Funktionen består av dataenhet, ekonomikontor, inköpsenhet, nämndskansli, personalkontor, planeringsenhet samt Enheter för tillväxt där även Arbetsmarknadsenheten Idéum ingår.

Kommunstyrelsen är huvudman och stödfunktionen svarar för de arbetsuppgifter som av olika skäl inte bör eller kan skötas av övriga förvaltningar. Exempel på sådana servicefunktioner är:

- Bokföring med bokslut - central kassahantering
- Lönehantering
- Utvecklings- och näringslivsfrågor
- Sysselsättningsenhet, - Idéum
- Central inköpsfunktion, med bl.a. central upphandling
- Dataservice
- Gemensamt diarium
- Gemensam nämnds- och protokollshantering
- Konsumentrådgivning
- Telefonväxel, reception och vaktmästeri
- m.m.

 

 

 

 

 

Skriv ut: