F.d. skola i Moskosel säljes


Arvidsjaurs kommun säljer fastigheten Moskosel 3:52. På fastigheten finns en skolbyggnad och en sporthallsbyggnad.

 

Adress: Skolgatan 26, 93086 Moskosel

Areal mark : 35574 m2

Byggnadsplan: 25-ARJ-2628 (kvartersmark för allmänt ändamål)

Skolbyggnaden:

Byggår: 1955

Bruksarea: ca 2360 m2

Uppvärmning: Pellets/olja

Sporthallen

 

Byggår: 1955/1979

bruksarea:  ca 760 m2

uppvärmning : pellets via kulvert från skolan

 

Mediaförbrukning

Skolverksamheten upphörde hösten  2013. Sedan dess har en lägre värme har hållits.  

 

Olja (m3)

Pellets (ton)

El (kwh)

2016

1,2 m3

57 ton

24139

2013

1,4 m3

108 ton

61306

2012

2,8 m3

102 ton

76771

  

Vill du köpa?

Skicka in ett anbud. Ange också i anbudet vad du har för planer med köpet samt en affärsplan.

Anbud märks med "Moskosel 3:52" och ställs till:

Arvidsjaurs kommun
Inköp
933 81 Arvidsjaur

Anbud ska vara oss tillhanda senast 2017-12-01.
Fri prövningsrätt kommer att tillämpas.

Kontakt

Kontakta oss för att boka visning eller ytterligare information:

Sara Persson, 0960-155 78 e-mail. förnamn.efternamn@arvidsjaur.se

 

Ritningar Skolan:

Källarplan

Bottenplan

Våning 1 tr

Fasad

Fasad

 

Ritningar sporthall:

Planritning

Fasad

Fasad

Skriv ut: