Arvidsjaurs kvalitet i korthet 2011

 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett projekt som drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) sedan 2007. Målet är att visa hur effektivt medborgarnas skattemedel används och vilken kvalitet kommunen levererar på sin service. Resultaten jämförs med sina egna över tid eller de andra 160 kommunerna som är med i undersökningen. 

Måtten är inriktade på ett medborgarperspektiv: alltså hur långa väntetider vissa verksamheter har eller vad saker och ting kostar och vad man får för sina pengar.  Arvidsjaur har varit med i undersökningarna sedan 2008.

 

 Hur ska tabellerna tolkas?

 

Varje resultat markeras med en färg för att visa hur Arvidsjaurs resultat står sig i förhållande till de andra 160 kommunerna i undersökningen. Antalet kommuner ökar varje år och det kan göra att ett resultat som är bra ett år är mindre bra i jämförelse med de andra nästa år. Det kan också bli tvärtom.

Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult (näst sämst) och rött (sämst).

Exempel:

  2009 2010 2011

Mått 31. Andelen förvärvsarbetande mellan 20 - 64 år?

80,6 % 78,4 % 80,6 %

 

Här visar färgen i rutorna under årtalen hur kommunen står sig i jämförelsen med de andra kommunerna som är med i undersökningen.

Siffrorna i rutorna visar vår egen förändring mellan åren. Det här innebär att samma resultat som år 2009 gav en plats i näst bästa gruppen nu ger en ranking i den bästa gruppen, två år senare. 

Den intressanta frågan är vad det här beror på och vad det i så fall betyder?  

 

 

 

 


 

Publicerat av: Ann Engberg
Senast ändrat: 2013-02-04

Bäst i Test 

SKLs sektion för demokrati och styrning har utsett Arvidsjaurs resultatpresentation på webben till den bästa bland alla kommuner som deltog i KKiK. Priset avser presentationen av resultatet från 2011 års undersökningar.

Motivering: "En bra redovisning som ger invånarna möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av kommunens resultat. genom att visa på trender och kommentera resultaten skapas en möjlighet till dialog med invånarna kring den service som kommunen levererar."

 

Arvidsjaurs totala resultat 2011 fördelar sig följande:

 

Mätningarna är indelade i fem olika kategorier:

Tillgänglighetsmåtten visar hur lätt, eller svårt, det är att komma i kontakt med rätt instans inom kommunen för att få svar på en enkel fråga.

Trygghetsmåtten visar vilken kontinuitet kommunen kan leverera inom hemtjänst och förskola.

Måtten under delaktighet och information visar hur mycket kommunen underlättar dialog med och information till medborgare och allmänhet.

Kostnadseffektiviteten visar hur mycket man får för pengarna och samhällsutvecklingsmåtten visar hur kommunen står sig i utvecklingen av samhället.

 

SKLs hemsida finns mycket matnyttigt bakgrundsmaterial!

Länk till artikel i Piteå-Tidningen 

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta gärna Ann Engberg på 0960 - 155 08 eller via mejl