Barn och utbildning

 
Elever på Ringelskolan. Arkivfoto Kent Norberg.

 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål

 

Alla i verksamheten har rätt till en omsorg/arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, professionalitet och stimulans som bidrar till en god hälsa. Alla barn och unga skall ges möjlighet att vara med och påverka sin livsmiljö.
 
 Alla barn och elever ska ha rätt att lyckas utifrån sina förutsättningar, så att de kan  utvecklas till trygga och ansvarskännande medborgare.
  Alla inom förskola och skola ska samverka med   vårdnadshavare, interna och externa
verksamheter.
  Alla i verksamheten har rätt till en omsorg/arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, professionalitet och stimulans som bidrar till god hälsa.
 

 

 I Arvidsjaur kommun finns utbildning från förskola upp till högskolenivå. Det finns ingen högskola eller universitet på orten, men via Lärcentrum kan du läsa allt från kortare kurser till hela utbildningsprogram.


Det finns ca 900 elever från förskoleklass till gymnasium. I Arvidsjaurs kommun finns det tre grundskolor och en gymnasieskola, alla i kommunal regi.

Publicerat av: Maria Levander
Senast ändrat: 2016-05-25