Boende

Det finns många olika namn på boende för äldre.

Ordinärt boende

kallas det när man bor i egen lägenhet, bostadsrätt, eller villa.

Seniorboende

är bostäder som har god tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler och krav på att de boende måste ha uppnått en viss ålder för att få flytta in. Seniorbostäder kommer med stor sannolikhet att förekomma under många olika namn.

Trygghetsbostäder

är en form av bostäder  för äldre som känner sig oroliga och otrygga. Bostäderna uppfyller höga krav på tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler, tillgång till servicevärd/-värdinna eller motsvarande och trygghetslarm.

Trygghetsbostäder  är en uppgift för kommunen och socialnämnden, man ska " verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”, Det krävs ingen behovsbedömning för att söka lägenhet i trygghetsboende.

Idag finns  trygghetsboende anordnat inom Ringelsta, på Solbacken samt hela Ängsbacka. På Ringelsta finns 23 lägenheter, Solbacken har 16 lägenheter  som fördelas via särskild kö. Den som vill ställa sig i kö kan kontakta Catrin Höglander som är handläggare på socialkontoret . Hon finns på tfn 0960-157 15 eller via mejl catrin.hoglander@arvidsjaur.se

Här hittar du länk till blankett för ansökan  om trygghetsbostad. Skriv ut blanketten, fyll i , och lämna till Catrin Höglander. 

Vård- och omsorgsboende,

 i vår kommun även kallat äldreboende: ”En boendeform för äldre som omfattas av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen. I boendet erbjuds service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt (heldygnsomsorg). Vård- och omsorgsboendet upplåts med hyresrätt för dem som permanent bor i denna boendeform.Inom Länsmansgården, Ekan samt Ringelsta finns totalt 100 rum/lägenheter.

Boendet finns i form av egen lägenhet, större eller mindre, med kök eller pentry. Tillgång finns till gemensamma utrymmen för måltider, samvaro och aktiviteter. Tillgång till personal dygnet runt. Det finns även enkel och dubbelrum  utan pentry.

Den som har stora svårigheter att klara sig själv med stora behov av särskilt stöd, tillsyn, vård och omsorg dygnet runt och där hemtjänst inte längre räcker till, kan ansöka om äldreboende. Kontakta någon av kommunens biståndshandläggare, tfn 0960-155 00 vx.

Målsättningen är att den enskilde som flyttar in ska kunna bo kvar till livets slut, flyttningar kan förekomma i undantagsfall.

Alla boenden i kommunen bedöms likvärdiga och man kan inte specifikt välja, vi försöker dock att ta hänsyn till önskemål.

Korttidsvård:

 ”En tidsbegränsad insats inom vård- och omsorgs-boende.”

Korttidsplatser finns  på kommunrehab.  Den som vill ansöka om korttidsvård ska vända sig till biståndshandläggarna för utredning och beslut. Boendechefen har även bokningsansvar för kortidsplatserna.

 

Socialstyrelsen kommer varje år ut med öppna jämförelser som publiseras i den så kallade Äldreguiden

2014 års resultat av brukarundersökningar är klara, vi fick gott betyg inom hemtjänsten , de som bor inom vård och omsorgsboende är genomgående något mindre nöjda. De äldre på boende har sämre hälsotillstånd, känner sig mera ensamma och är mindre nöjda med maten bl a. Du som vill veta mer kan titta under fliken Kommun/politik under rubriken jämför Arvidsjaurs kvalitet.

 

      
 

Försäkringsskydd när man har hjälp i hemmet

Under den senaste veckan har massmedia rapporterat om äldre personer som inte fått ersättning från sin hemförsäkring vid stöld i hemmet. Det är ett fåtal försäkringsbolag som tillämpar regeln att den som lämnar sin nyckel till hemtjänstutförare inte får ersättning.

Viktigt att tänka på:

Den som har hemtjänst eller andra insatser i hemmet bör noga studera sin försäkring, för att se vad som gäller om man lämnar ut sin nyckel till någon, säger Maja Snödahl på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Vissa bolag kräver en tilläggsförsäkring för att försäkringstagaren ska kunna bli ersatt vid stöld, hos andra ingår åtagandet i grundförsäkringen för särskilt utsatta grupper. Det gäller personer som får stöd i hemmet enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade eller får hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det finns också bolag som inte ersätter vid stöld över huvud taget, om man lånat ut sin nyckel. Tänk också på att vissa bolag har ett maxtak för hur mycket pengar de betalar ut, när åtagandet ingår i grundförsäkringen.

Vårt råd är att Du som har hemtjänst eller får annan hjälp i Ditt hem , kollar med Ditt försäkringsbolag.

Solkällan på Ringelsta

Vi har fått pengar från Socialstyrelsen för att skapa en oas för äldre och funktionshindrade. Solkällan är öppen för kommunens alla pensionärer och personer med funktionsnedsättningar.

Plats bokas i tidbok i receptionen på Ringelsta, viss bokning per telefon klockan 8.00 - 11.00 på telefon 0960-15750.

Alla som bor på särskilt boende eller har hemtjänst solar gratis, övriga betalar 20 kronor. Klippkort finns att köpa på Ringelsta. Öppet 8-17 alla dagar.

Medtag egna handdukar att lägga på stol och fotpall samt solglasögon och egen dryck om så önskas.

Vid frågor kontakta Ringelsta reception 0960-15750.